Salgs- og leveringsbetingelser

1. Send bestilling

Bestillinger sendt gjennom "Send bestilling" på www.gravstener.com/sg/tjenester/navntilfoyelse er IKKE bindende før en ordrebekreftelse sendes til fakturamottaker og svares med skriftlig "OK" på epost eller mms.

2. Fakturamottaker

Fakturamottaker er ansvarlig for at bestilling og korrektur er gjennomgått. Oppdages feil i ordrebekreftelsen etter at den er godkjent, må fakturamottaker umiddelbart ta kontakt med Sæves Gravsteiner AS for retting av ordrebekreftelse. Er arbeidet allerede utført kan ikke økonomisk ansvar legges på Sæves Gravsteiner AS.

3. Frakttillegg.

Ved transport av gravsteiner lengre unna enn 100km en vei fra Maria Dehlis vei 40, 1083 OSLO, vil et transporttillegg på overskytende kilometer tilkomme på endelig faktura med 15kr per km.

4. Pris

Pris i ordrebekreftelse er bindende, så lenge steinen oppfyller vilkårene iht. Gravferdsforskriften.

Se lenke: Gravferdsforskriften.

5. Leveringstid

Vår leveringstid vil variere  fra 1-4 uker fra bestilling i sesongen. Utenfor sesongen vil leveringstid være første vår, dersom ikke annet er avtalt.

6. Betalingsvilkår

Betalingen skal skje pr. 14 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er på konto.

Ved forsinket betaling har Sæves Gravsteiner AS krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente, beregnet fra forfallsdato. Fakturamottakers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke fakturamottaker fra å betale kjøpesummen i sin helhet.

7. Mangler på eksisterende gravminne

Er det feil eller mangler som tilsier betydelig høyere pris, vil fakturamottaker bli kontaktet før utførelse og forelegges en eventuell endring i pris.

Pristillegg ved normale mangler på gravstein kan være:

  • Oppretting, ved betydelig skjevhet vil vi utføre en enkel oppretting av gravstein, pris fra 1200kr inkl. mva.
  • Feil på fundament som bryter med Gravferdsforskriften vil fakturamottaker bli kontaktet før utførelse og forelegges en eventuell endring i pris.

8. Reklamasjon

Ved skader oppstått på gravsteinen under demontering, montering, transport og produksjon, vil Sæves Gravsteiner AS utbedre/bytte gravsteinen innenfor normal leveringstid.

9. Angrerett

Fakturamottaker har ikke angrerett etter at ordren er bekreftet. Fakturamottaker forplikter å betale et avbestillingsgebyr på 5500kr dersom gravsteinen er hentet av annet firma eller er borte fra gravlunden når gravsteinen skal hentes.