Fri frakt*

All ingravering inkludert

Gratis montering

Finn en grav - Gravplasser i Norge

Fotograf: Benjamin Sæves

Det kan være en vanskelig oppgave å navigere seg på en kirkegård, og det er ikke uvanlig å gå seg vill mens du leter etter graven du skal til.

 

Her er noen nyttige lenker du kan bruke for å finne en grav i Norge:

Gravlund.no

Slektogdata.no

Digitalarkivet.no

 

Slik kan du lese gravnummer:

Vanligvis finner du gravnummer i fire kolonner slik som dette 00.000.000.000-0

Første tallrekke er kirkegård/gravlund. Enten beskrevet med nummer eller bokstaver avhengig av kirkegård/gravlund.

Andre tallrekke er felt. Enten beskrevet med nummer eller bokstaver avhengig av kirkegård/gravlund.

Tredje tallrekke er rekke. Som sier hvilken rekke steinen står i på oppgitt felt. Det er ingen regel på hvor første rekke starter på et felt.

Fjerde tallrekke er plass. Her er nummeret graven befinner seg i rekken av andre graver. Det er ingen regel på om rekken starter på "001" fra venstre eller høyre side av en gitt rekke.

Fjerde tallrekke med skråstrek slik som dette "000/000" er vanligvis en dobbeltgrav.

Hvis du har en bindestrek eller et gitt tall etter fjerde tallrekke, som er vanlig i Oslo, er dette en beskrivelse for hva slags type grav det er;

  • "2" er kistegrav.
  • "4" er kvart kvadratmeter urnegrav.
  • "6" er halv kvadratmeter urnegrav.
  • "8" er en kvadratmeter urnegrav.

 

Er gravnummer i tre kolonner slik som dette 000.000.000, gjelder følgende: 

Andre tallrekke er felt. Enten beskrevet med nummer eller bokstaver avhengig av kirkegård/gravlund.

Tredje tallrekke er rekke. Som sier hvilken rekke steinen står i på oppgitt felt. Det er ingen regel på hvor første rekke starter på et felt.

Fjerde tallrekke er plass. Her er nummeret graven befinner seg i rekken av andre graver. Det er ingen regel på om rekken starter på "001" fra venstre eller høyre side av en gitt rekke.

Dette brukes mest i mindre kommuner med en enkelt gravplass.