Gravstein Oslo

Vi har for tiden 20% avslag på alle Naturstein. Gjelder ut 29. Mai.

Gravstein, Raskt Levert, Kjøpt Trygt og Lokalt. Vi har Erfaring Fra Alle Gravlunder På Østlandet og Innlandet.

Vi har steiner på lager tilpasset for spesialfelt, urnegraver og kistegraver i Oslo og I Resten Av Landet.

Flere ganger i uken er vi på Kirkegårder og Gravlunder i Oslo og Akershus. Vi har erfaring der det teller for deg.

Se gjerne i katalogen på venstre side.

Reglement:

 1. 1km² (1x1m urnegrav i Oslo) grav med plass til 6 urner over en tyveårs periode.
  • Maksmål: 60 cm bredde og 80 cm høyde.
 2. ¾km² (75 x 75cm urnegrav i Oslo) grav med plass til 4 urner over en tyveårs periode.
  • Maksmål: 50 cm bredde og 70 cm høyde.
 3. ½km² (50 x 50 cm urnegrav i Oslo) grav med plass til 2 urner over en tyveårs periode.
  • Maksmål: 40 cm bredde og 60 cm høyde.
 4. (Påbudt)Naturstein-felt (ikke oppmålt grav med plass til tilpasset urner for terreng)
  • Maksmål: Hvis liggestein! ca. 50 cm bredde og 50 cm høyde. Ellers gjelder urnegrav reglene over(Det er vanlig med litt slingringsmon når det gjelder steiner fra naturen dvs. fra Hytta.)
 5. Kiste omgjort til urne, (Ca. 1-1,5m x 3m kistegrav i Oslo) antallet er tilpasset graven og lokale forhold.
  • Maksmål: 70 cm bredde,150 cm høyde og 60 cm dybde.
 6. Gammel kistegrav (Ca. 1-1,5m x 3m kistegrav i Oslo, på gammelt felt) to kister i høyden over en tyveårs periode.
  1. Maksmål: 70 cm bredde,150 cm høyde og 60 cm dybde.
 7. Ny kistegrav  (1,5m x 3m kistegrav i Oslo, spesifikt; Grefsen, Gamlebyen, Høybråten, Alfaset og Voksen.
  1. Maksmål: 85 cm bredde,150 cm høyde og 60 cm dybde.
 8. Dobbel kistegrav ( 2-3m x 3m dobbelkistegrav i Oslo) To kister i bredden og i høyden over en tyveårs periode. (Her er det som oftest gamle graver. Det er nesten umulig å få festet to graver ved siden av hverandre. Det er mulig å ta over en gammel slettet dobbelgrav når det står et vernet gravminne der fra før av.)
  1. Maksmål: 130 cm bredde,150 cm høyde og 60 cm dybde.

Siden Oslo har gamle "utgåtte" vedtekter ingen andre i Norge håndhever, så må graver dobbelsjekkes før bestilling om graven er ny eller gammel. Det gjør vi vanligvis i forbindelse med bestilling. Men her er det store grå-soner i vedtektene. Vi oppfordrer ingen til å bryte de gamle vedtektene, men det er slingringsmon hvis ønskelig. Ellers anbefaler vi spesialbestilte steiner for slike ønsker.

De "nye" vedtektene fra 1997. Kan du finne her: Gravferdsforskriften - Dimensjoner

Så er det vektreglene: 150kg for urnegraver og 300kg for kistegraver og 350kg for en dobbelkistegrav. Dette er mer HMS-regler i.f.t. de arbeidene på gravlunden. Hvis du skulle ønske et spir/obilisk som er et tradisjonelt gravminne på Vestre gravlund, så blir ikke spiret mer enn 1m før maksvekten for kistegraver er nådd. Det finnes flere gravstøtter som veier mellom 500 og 1000kg. Spesielt på Vestre gravlund i Oslo. Gravlundsetaten kan gi unntak fra vedtektene, hvis det er ønskelig. Vi pleier å anbefale familien å ta slike hendvendelser til Gravlundssjefen i Oslo.

Hvis man har ønsker om å eie graven i mer enn 20 år (normal festetid) så kan Eikekiste benyttes ved kistegraver, da må man betale for 60 års festetid ved gravlegging.