Rimelige Modeller

Vi har gravmonumenter vi selv hugger til, som ligger på en størrelse rundt 40 x 60. Prisen på disse monumentene er 3500 kr. Vi har flere steiner i utstillingen i Smedgata 25 som er utenom vår katalog, som vi selger til en rimeligere pris.

NB! Stenene som er avbildet er ikke blitt hugget. Stenene vil bli hugget etter kundens ønske.

Blå Gneiss

Hvit Gneiss

Grå Granitt 60

Grå Granitt 40

Grå Granitt 50