Prisoversikt

Inkludert i prisen er:

1. Valgfri mengde skrift/navn/ornamenter, vi hjelper gjerne med egen-tegnet motiv og signatur uten tillegg.

2. Montering i.h.h.t. gjeldene vedtekter

3. Egentransport innen 220km fra Oslo – Pallefrakt er ikke inkludert.

– Bedplate med ovalt hull: 4500kr inkl. oppsetting

– Bedramme: 3500kr inkl. oppsetting

– Selvvanningstank: 2600kr inkl. blomsterjord.

– Bladgull tillegg: 2000kr

Betalingsbetingelser:

Ved betaling etter forfall, belastes renter og gebyrer i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Inkassobyrået Kreditorforeningen SA overtar oppfølging/purring ved manglende betaling.